ESEF

European Single Electronic Format
Raporty ESEF w programie Consolia XBRL Reporting

Nowa jakość sprawozdań – Jednolity Europejski Format Raportowania

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF). Od tego dnia to właśnie na jego podstawie pewne przedsiębiorstwa działające na terenie wspólnoty zobowiązane są do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Do korzystania z ESEF zobowiązani są przede wszystkim emitenci różnego typu instrumentów finansowych, które dopuszczone zostały do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej. Jednolity Europejski Format Raportowania powstał po to, by możliwa była jak najbardziej kompletna i efektywna cyfryzacja wszystkich informacji finansowych, które udostępniane są przez emitentów. Informacje te dzięki ESEF z założenia mają być znacznie bardziej czytelne, co ma zapewnić między innymi zastosowanie bardzo wyspecjalizowanych systemów informatycznych.

Co nowego wnosi wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Formatu
Raportowania?

Wprowadzenie w życie Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania przyniosło wiele znaczących zmian. Przede wszystkim zgodnie z nowymi zasadami wszystkie roczne sprawozdania muszą być tworzone i publikowane w formacie XHTML, co pozwoli na odczytywanie raportów przy wykorzystaniu każdego typu przeglądarki. Wszystkie elementy składające się na roczne raportowanie od 1 stycznia 2020 roku muszą być szczegółowo znakowane ( poza informacjami dodatkowymi, których znakowanie ma obowiązywać od stycznia 2022 roku)