XHTML

Sprawozdania w formacie xhtml
Sprawozdania ESEF w programie Consolia XBRL Reporting

Skąd nazwa XHTML?

To skrót z języka anielskiego eXtensible HyperText Markup Language (co można przetłumaczyć jako: Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania) – czyli w uproszczeniu rozszerzona wersja języka HTML.

Czym jest HTML?

To właśnie język komputerowy odpowiedzialny za prawidłowe wyświetlanie stron internetowych w naszych komputerach lub telefonach komórkowych. Język ten rozwijany od początków historii Internetu jest powszechnie znany i używany.

Sprawozdania XHTML

To rozszerzenie języka HTML o specyficzne znaczniki biznesowe spowodowało utworzenie idealnego formatu, który jest łatwy do czytania zarówno przez człowieka (w przeglądarkach internetowych) jak i przez najróżniejsze programy komputerowe (czytniki raportów finansowych). O XHTML mówi się, że jest językiem dostępnym zarówno dla ludzi jak i dla maszyn.

Otwartość i dostępność technologii XHTML pozwoliła na wprowadzenie w niej znaczników sprawozdań finansowych XBRL – zaprojektowanych przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów) właśnie do stworzenia jednego uniwersalnego formatu sprawozdawczego.

Dobrze się stało że ESMA działając na podstawie dyrektywy unijnej 2004/109/WE dotyczącej konieczności wprowadzenia nowych wymogów raportowania – wybrała właśnie język XHTML jako medium dla raportów spółek na terenie Unii Europejskiej. Tak powstał jednolity europejski format raportowania (ESEF).

Od dawna wiadomo, że lepiej wykorzystać narzędzia sprawdzone i stabilne do tak dużych projektów informatycznych. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wykonać sprawozdania a i także niezależni twórcy oprogramowania szybko będą mogli dostarczyć wiele konkurencyjnych narzędzi dla podmiotów zobowiązanych do raportowania w formacie XHTML.

Jak wykonać prawidłowy raport finansowy XHTML

Dobrze wykonany raport finansowy w XHTML powinien posiadać prostą i nieskomplikowaną strukturę HTML rozszerzoną o efektywne formatowanie (dla wygody użytkowników) oraz precyzyjne oznaczone Taksonomie według taksonomii ESMA. Znaczniki zostają umieszczone inline (w linii kodu) za pomocą standardu XBRL – języka sprawozdawczości finansowej.