Testowanie raportów XBRL Esef

Uzyskaliśmy pozytywne wyniki przeprowadzonych testów na bramce KNF
Pozytywne wyniki testów na bramce KNF dla Consolia XBRL Reporting

Pozytywne wyniki testów na bramkach walidacyjnych

 

Szereg kolejnych spółek testowało swoje raporty wykonane w naszym oprogramowaniu Consolia Xbrl Reporting i wszystkie uzyskały pozytywne wyniki testów.

Consolia XBRL Reporting służy do konwersji i tagowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek publicznych w formacie .xbrl w myśl wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, znane także jako raporty MSSF lub raporty MSR.

 

Bramka KNF: najlepszy wynik testów w Polsce

Pełen sukces w testach na bramce KNF. Aż 9 z 15 udanych testów XBRL to nasi klienci!Zakończyły się testy raportów ESEF xbrl na bramce udostępnionej przez Komisję Nadzoru Finansowego (w skrócie: KNF).

W krótkim okresie czasu zostało przeprowadzonych aż 95 testów raportów ESEF XBRL. Testy przeprowadzone były przez wcześniej wskazaną grupę wybranych emitentów z Polski. Mogli oni przetestować swoje przygotowane raporty ESEF inline XBRL. Z całej sumy 95 testów tylko 15 przeszło weryfikację na bramce KNF uzyskując wynik pozytywny.

KNF potwierdza, że wśród nich aż 9 pozytywnych wyników to wyniki Naszych Klientów, którzy zdecydowali się na użycie oprogramowania Consolia XBRL Reporting. Jest to dla nas powód do dumy oraz szczególny zaszczyt, że coraz więcej emitentów sięga po nasze rozwiązanie.

 

95x  wykonanych testów na bramce KNF

15x  pozytywnych wyników testów 

Testy KNF w systemie Consolia XBRL Reporting

Walidacja poprawności zawartości plików:
XHTML,  XSD,  XML,  XBRL

Testy zgodności z dokumentacją XBRL 2.1

Zgodność ze specyfikacją
ESMA 32-60-254 rev
ESEF Conformance suite

Testy
audytorskie
i testy
Consolia

Nasze wyniki testów KNF na udostęnionych bramkach walidacyjnych KNF

Polscy Emitenci aby dostosować się do nowych wymagań dotyczących sprawozdań finansowych za rok 2020 muszą przygotować swoje raporty w Jednolitym Europejskim Formacie Elektronicznym (ESEF) – odpowiednim pliku xhtml z markerami inline XBRL.

W dniach 15-29 października 2020 roku KNF po raz pierwszy udostępniła testowe bramki walidacyjne dla wybranych wcześniej spółek. Mimo obaw, że termin testów jest zbyt krótki, okazał się jednak wystarczający dla naszych Klientów, których testy skonsolidowanych i jednostkowych raportów finansowych zakończone zostały pomyślnym wynikiem.

Udostępnienie bramki testowej było bardzo przydatne zarówno dla naszych Klientów jak i dla naszego zespołu, producenta Consolia XBRL Reporting (narzędzia IT do generowania odpowiednich plików XBRL/HTML). Mogliśmy przetestować poprawność generowanych sprawozdań ESEF a także doprecyzować wymagania techniczne stawiane nam przez KNF. Przeprowadzone testy dostarczyły także odpowiednich informacji zwrotnych o sposobie interpretacji raportów XBRL oraz wskazały metodologię postępowania w sprawach, które były dotychczas niejasne.

Emitenci, którzy zakupili nasze oprogramowanie, uzyskali pozytywne wyniki testów zrobionych na raportach za 2019 rok. Należy zaznaczyć, iż jednym ze składowych tego sukcesu, obok dostępu do odpowiedniego oprogramowania ESEF jest przede wszystkim merytoryczne i techniczne wsparcie zespołu App Trend sp. z o.o., specjalistów z branży audytorskiej i informatycznej.

Pozytywny wynik walidacji ESEF, Zwracamy uwagę, że niniejszy wynik dotyczy technicznej walidacji przesłanego raportu zgodnie z regułami walidacyjnymi ESEF. Nie odnosi się do merytorycznej treści przekazanego przez Państwa raportu.

Pozytywny wynik walidacji raportów ESPI
z dnia 29 października 2020 roku
na bramce KNF

Pozytywny wynik walidacji ESEF, Zwracamy uwagę, że niniejszy wynik dotyczy technicznej walidacji przesłanego raportu zgodnie z regułami walidacyjnymi ESEF. Nie odnosi się do merytorycznej treści przekazanego przez Państwa raportu.

Pozytywny wynik walidacji raportów ESPI – 2
z dnia 29 października 2020 roku
na bramce KNF

Bramka KNF: Pozytywny wynik walidacji ESEF, Zwracamy uwagę, że niniejszy wynik dotyczy technicznej walidacji przesłanego raportu zgodnie z regułami walidacyjnymi ESEF. Nie odnosi się do merytorycznej treści przekazanego przez Państwa raportu.

Pozytywny wynik walidacji raportów ESPI – 3
z dnia 29 października 2020 roku
na bramce KNF

Pozytywny wynik walidacji ESEF, Zwracamy uwagę, że niniejszy wynik dotyczy technicznej walidacji przesłanego raportu zgodnie z regułami walidacyjnymi ESEF. Nie odnosi się do merytorycznej treści przekazanego przez Państwa raportu.

Pozytywny wynik walidacji raportów ESPI
z dnia 28 października 2020 roku
na bramce KNF

Pozytywny wynik walidacji ESEF, Zwracamy uwagę, że niniejszy wynik dotyczy technicznej walidacji przesłanego raportu zgodnie z regułami walidacyjnymi ESEF. Nie odnosi się do merytorycznej treści przekazanego przez Państwa raportu.

Pozytywny wynik walidacji raportów ESPI – 2
z dnia 28 października 2020 roku
na bramce KNF

Brama KNF: Pozytywny wynik walidacji ESEF, Zwracamy uwagę, że niniejszy wynik dotyczy technicznej walidacji przesłanego raportu zgodnie z regułami walidacyjnymi ESEF. Nie odnosi się do merytorycznej treści przekazanego przez Państwa raportu.

Pozytywny wynik walidacji raportów ESPI – 3
z dnia 28 października 2020 roku
na bramce KNF

Bramka KNF: Pozytywny wynik walidacji ESEF, Zwracamy uwagę, że niniejszy wynik dotyczy technicznej walidacji przesłanego raportu zgodnie z regułami walidacyjnymi ESEF. Nie odnosi się do merytorycznej treści przekazanego przez Państwa raportu.

Pozytywny wynik walidacji raportów ESPI – 4
z dnia 28 października 2020 roku
na bramce KNF

Pozytywny wynik walidacji ESEF, Zwracamy uwagę, że niniejszy wynik dotyczy technicznej walidacji przesłanego raportu zgodnie z regułami walidacyjnymi ESEF. Nie odnosi się do merytorycznej treści przekazanego przez Państwa raportu.

Pozytywny wynik walidacji raportów ESPI
z dnia 27 października 2020 roku
na bramce KNF

Pozytywny wynik walidacji ESEF, Zwracamy uwagę, że niniejszy wynik dotyczy technicznej walidacji przesłanego raportu zgodnie z regułami walidacyjnymi ESEF. Nie odnosi się do merytorycznej treści przekazanego przez Państwa raportu.

Pozytywny wynik walidacji raportów ESPI
z dnia 23 października 2020 roku
na bramce KNF

Bramka KNF: Pozytywny wynik walidacji ESEF, Zwracamy uwagę, że niniejszy wynik dotyczy technicznej walidacji przesłanego raportu zgodnie z regułami walidacyjnymi ESEF. Nie odnosi się do merytorycznej treści przekazanego przez Państwa raportu.

Pozytywny wynik walidacji raportów ESPI – 2
z dnia 22 października 2020 roku
na bramce KNF

KNF Komisja Nadzoru Finansowego Komunikaty, dokumenty oraz instrukcje systemu ESPI,  Wynik walidacji raportów ESPI

Pozytywny wynik walidacji raportów ESPI
z dnia 22 października 2020 roku
na bramce KNF