XBRL

Extensible Business Reporting Language
Program do tworzenia raportów Consolia XBRL Raporting

W celu ujednolicenia języka sprawozdawczości stworzono język XBRL. W celu zrozumienia, czym jest, trzeba zapoznać się z jego przeznaczeniem, sposobem działania oraz genezą.

Co to jest XBRL?

XBRL to skrót od słów angielskiej nazwy Extensible Business Reporting Language. Jest to rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej. Został on zaprojektowany do wymiany informacji i danych finansowych i biznesowych. Ma on na celu jednoznaczną identyfikację semantyki elementów znajdujących się w sprawozdaniu, a każdy z nich posiada odwołanie do odpowiedniego słownika. Wspomniany słownik nosi nazwę taksonomii XBRL, a dokument, w którym znajdują się informację to instancja XBRL.

Funkcjonowanie XBRL

Polska jest jednym z krajów, gdzie standard XBRL jest używany jako standardowy i obowiązkowy format sprawozdawczości finansowej. Dzięki czuwającej nad standardem XBRL organizacji non-profit, stale się on rozwija, jest kontrolowany i udoskonalany. W jej skład wchodzą setki firm działających w biznesie. Warto dodać, że XBRL jest standardem otwartym, w związku z tym od firm, które z niego korzystają, nie są pobierane opłaty licencyjne.

Inline XBRL

Coraz częściej stosowane jest rozwiązanie w postaci Inline XBRL. Jest to wersja opisywanego standardu, która łączy w sobie najlepsze cechy języka HTML i XBRL. Dzięki temu sprawozdania mogą być odczytywane za pomocą przeglądarek internetowych. Stosowany jest on już przez kraje europejskie. Ujednolicenie języka sprawiło, że jest on praktycznym narzędziem, które umożliwia raportowanie finansowe i biznesowe