Szkolenia

Szkolenia dla firm przygotowane przez IRIP
Sprawozdania ESEF w programie Consolia XBRL Reporting

Szkolenia z ESEF

Instytut Rachunkowości i Podatków (IRIP) z Warszawy to niepubliczna placówka edukacyjna, która szkoli, doradza a także prowadzi działalność wydawniczo-informacyjną w sektorach: finansów, rachunkowości, podatków, zarządzania oraz prawa.

IRIP prowadzi konferencje oraz szkolenia dla firm i dla sektora budżetowego. Zajmuje się także doradztwem finansowym.

W związku z wprowadzeniem nowych zasad raportowania ESEF – europejskiego formatu obligatoryjnego raportowania dla spółek będących emitentami akcji IRIP wprowadził bardzo ciekawą ofertę edukacyjną mającą na celu podniesienie wiedzy merytorycznej oraz kwalifikacji zawodowych specjalistów na których spoczywa obowiązek drożenia nowych sprawozdań ESEF Inline XBRL.

Warsztaty z formatu ESEF – online

Warto zwrócić uwagę na warsztaty online:

  • Warsztaty dla przedsiębiorstw: ESEF – nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów.

Grupową docelową niniejszego szkolenia są członkowie zarządów do spraw finansowych, CFO – dyrektorzy finansowi, pracownicy departamentów sprawozdawczości, oraz osób odpowiedzialnych za wprowadzenie standardu ESEF (w tym z działów IT).

Szkolenie obejmować będzie analizę całego procesu budowy sprawozdania finansowego ESEF, mapowanie, tagowanie, rolę znaczników XBRL a także metody pracy z taksonometrią.

  • Warsztaty dla biegłych rewidentów: ESEF – nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów

Szkolenie zostało przygotowane dla biegłych rewidentów, którzy będą badać skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR emitentów z rynku regulowanego, z rynku New Connect oraz Catalyst.

Szkolenie obejmować będzie tematykę: analiza dokumentu źródłowego, proces mapowania i tagowania elementów XBRL, budowa i modyfikacja (rozszerzanie) taksonomii, walidacja i transformacja do iXBRL.

Sprawozdanie finansowe ESEF

Dobrze przeprowadzone warsztaty z tematyki ESEF spowodują znaczące podniesienie kwalifikacji specjalistów a co za tym idzie pozwolą na sprawniejsze implementację, przygotowanie i wykonanie rocznego raportu finansowego ESEF XBRL dla Państwa organizacji. Należy zwrócić uwagę, ze nasze rozwiązanie Consolia XBRL Reporting jest w naszej opinii jednym z najlepiej przemyślanych tego typu narzędzi na rynku. Ponadto jest łatwe w obsłudze, ergonomiczne i gwarantuje dobrze wykonany raport finansowy dzięki naszemu 10 letniemu doświadczeniu w pracy z formatem XBRL a także merytorycznej opiece doświadczonych biegłych rewidentów i nauczycieli akademickich.