Przykład

iXBRL, ESMA, ESEF, Taxonomie, Consolia XBRL Reporting
Raporty ESEF w programie Consolia XBRL Reporting

Już w grudniu 2020

Do końca grudnia 2020 opublikujemy przykłady.