ESMA

ESMA, Podręcznik formatu ESEF, Taxonomie
Raporty ESEF w programie Consolia XBRL Reporting

Co to jest ESMA

ESMA –  Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (z ang. European Securities and Markets Authority)

ESMA to ekonomiczny organ Unii Europejskiej , którego celem jest nadzór nad właściwym wdrażaniem przepisów sektora kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem stabilności finansowej oraz ochrony konsumentów rynku kapitałowego. W skrócie organizację ESMA nazywa się jako europejski regulator finansowy.

W ESMA zasiadają członkowie reprezentujący wszystkie kraje zrzeszone we Wspólnocie Europejskiej – Polskę reprezentuje KNF – Komisja Nadzoru Finansowego.

ESMA propagując zasadę transparentności i równości pomaga oceniać ryzyko i stabilność finansową z punktu widzenia inwestorów. Do tego celu, na swojej stronie internetowej prowadzi darmowe publiczne rejestry w których udostępnia zebrane przez siebie informacje.

ESMA dba także o stabilne funkcjonowanie naszego rynku finansowego. Dba o spójność prawa, opiniuje i przygotowuje przyszłe zmiany prawne w sektorze finansowym. Wprowadza też nowe standardy do międzynarodowych i krajowych rozwiązań finansowych.

W przypadku globalnego kryzysu finansowego ESMA ma za zadanie nadzorować i koordynować prace narodowych instytucji nadzoru finansowego państw członkowskich.

Podstawowe informacje:

  • Funkcja: ochrona inwestorów oraz wspieranie stabilnych i sprawnych rynków finansowych
  • Przewodniczący: Steven Maijoor
  • Dyrektor wykonawczy: Verena Ross
  • Członkowie: Organy krajowe odpowiedzialne za rynki papierów wartościowych w każdym kraju UE
  • Członkowie nieposiadający prawa głosu: Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (EIOPA), Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), Komisja Europejska (KE)
  • Obserwatorzy: Islandia, Liechtenstein i Norwegia
  • Rok powstania: 2011
  • Liczba pracowników: 200
  • Siedziba: Paryż (Francja)
  • Strona internetowa: ESMA

Podręcznik sprawozdawczości zgodnej z formatem ESEF

Ze względu na wprowadzenie nowych zasad sprawozdawczości ESEF w celu zwiększenia użyteczności i porównywalności informacji finansowych. Zaproponowany standard iXBRL pozwoli inwestorom i analitykom finansowym łatwe i precyzyjne wykorzystanie informacji publikowanych w rocznych raportach finansowych spółek. W ogólnym rozrachunków doprowadzi to do transparentności europejskiego rynku finansowego co z kolei jest wartością nie tylko dla instytucji finansowych z poszczególnych państw ale przede wszystkim dla inwestorów.

Aby dobrze zaprezentować nowy format ESEF oraz sprzężoną z nim technologię iXBRL, opublikowano: Podręcznik sprawozdawczości zgodnej z formatem ESEF.

Taksonomie ESMA

Po uruchomieniu ogólnoeuropejskiego procesu implementacji nowego ujednoliconego formatu ESMA pracuje na przygotowaniem zestawu taksonomii potrzebnych do raportowania sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach. Oczekuje się, że kolejne taksonomie ESMA opisane kolejnymi latami (np. ESMA 2019, ESMA 2020, itp.) będą publikowane corocznie. Na podstawie gotowych taksonomii w ramach niezależnego modułu do modyfikacji taksonomii programu Consolia XBRL Reporting użytkownicy będą mieli możliwość rozszerzania i dopisywania własnych rozwiązań. Założenie formatu XBRL jest takie, że taksonomie są kompatybilne wstecz i do użytkownika należy decyzja czy przy kolejnych aktualizacjach chce używać swoich dotychczasowych rozszerzeń czy budować je od nowa.