Wymagania sprzętowo-systemowe

niezbędne do wydajnej pracy w programie Consolia XBRL Reporting Desktop

 

Konfiguracja optymalna:

  • MS Office 2016 lub nowsze,
  • Windows 10,
  • 8GB RAM

 

Niniejsza specyfikacja dotyczy punktu z umowy o treści:

Platforma sprzętowo-systemowa – należąca do Licencjobiorcy infrastruktura IT oraz programy, których wymagane przez Licencjodawcę parametry, w celu zapewnienia prawidłowego działania Programu, zawiera specyfikacja dostępna na stronie internetowej Licencjodawcy sprawozdania-xbrl/specyfikacja.